loader

Virus, bakterier og mikroorganismer | Leitha Clean Technologies

Beskyttelse mod virus, bakterier og mikroorganismer

Er din arbejdsplads beskyttet imod virus, bakterier og mikroorganismer? Hver dag er du og dine kolleger i kontakt med både hinanden og adskillige overflader på arbejdspladsen – tænk blot over hvor mange gange, du rører ved et håndtag, en mus, et tastatur, en bordflade eller lignende overflader i løbet af en dag. De mange berøringer udgør en sundhedsrisiko, da virus og andre mikroorganismer på denne måde bliver flyttet rundt på arbejdspladsen, og kommer i kontakt med både dig og dine kolleger. For at minimere denne risiko, er det derfor vigtigt at opretholde en god infektionshygiejne på arbejdspladsen.

Hvad er virus?

En virus udgør en sundhedsrisiko på din arbejdsplads. Men for at forstå risikoen og de foranstaltninger, der kan tages i form af virusbeskyttelse, er vi nødt til først at se nærmere på, hvad virus helt overordnet er.

En virus består af mikroorganismer, der lige som alt andet liv har en interesse i at formere sig. Mikroorganismerne i virussen kan imidlertid ikke formere sig selvstændigt, men er afhængig af at kunne overtage raske celler, som virussen så kan danne nye viruspartikler i.

Sådanne raske celler har vi mennesker, og særligt celler i næse, hals og svælg er udsatte, da de ikke er beskyttet af hud. Virus har derfor nemmere ved at angribe disse celler, og bruge dem til at formere sig i. Det er f.eks. præcis det, der sker, når du oplever en forkølelse, influenza eller betændelse.

Hvorfor er det vigtigt at foretage virusbeskyttelse?

Da virus altså kan angribe vores celler og forårsage forskellige sygdomme, er det også vigtigt, at der foretages den nødvendige beskyttelse mod virus på din arbejdsplads. Undlader arbejdspladsen at opretholde en god og sund infektionshygiejne, øges risikoen for sygdom og sygefravær hos de ansatte.

Derudover resulterer effektiv virusbeskyttelse også i, at der bliver et bedre indeklima på arbejdspladsen. Når virus og bakterier fjernes, øges luftkvaliteten, hvilket betyder, at risikoen for at få hovedpine, koncentrationsbesvær og andre lignende symptomer mindskes.

En ren arbejdsplads med et godt indeklima betyder alt andet lige også en mere effektiv arbejdsplads, da medarbejdere ikke rammes af sygdomme og andre symptomer i samme grad som ellers, og det er således både i arbejdsgivers og ansattes interesse at opretholde en så effektiv virusbeskyttelse som muligt.

Virusbeskyttelse i praksis

Når arbejdspladsen skal foretage virusbeskyttelse i praksis, er den mest effektive metode at foretage en desinficering. Desinficering sker ved at påføre et desinficerende middel på overfladen, hvor virus, bakterier og mikroorganismer befinder sig. Det desinficerende middel er typisk sprit, som indeholder alkohol, der slår virus og øvrige mikroorganismer ihjel.

Det er altafgørende for virusbeskyttelsen, at der bruges et desinficerende middel, og derfor vil almindelig rengøring heller ikke kunne fungere som beskyttelse mod virus. Når der er tale om almindelig rengøring uden brug af et desinficerende middel som f.eks. sprit, vil bakterier og mikroorganismer ikke blive slået ihjel, men i stedet blot flyttet rundt på overfladen. Almindelig rengøring har derfor heller ikke nogen virkning ift. virusbeskyttelse.

Udfordringen ved virusbeskyttelse med almindelig desinficering

Almindelig desinficering foregår således, at der påføres et desinficerende middel på hele overfladen. Herefter tørres det desinficerende middel af igen, så overfladen igen er tør. Dette er en effektiv form for desinficering, men samtidig er der også en udfordring ved denne form for virusbeskyttelse. Når det desinficerende middel er fjernet fra overfladen, er den ren og fri for bakterier og virus – men den bliver også relativt hurtigt modtagelig for nye bakterier.

Det skyldes, at en almindelig desinficering kun har en begrænset levetid. Hvis en overflade er blevet desinficeret ved hjælp af almindelig desinficering, vil en medarbejder med virus, bakterier eller andre skadelige mikroorganismer på sine hænder dermed kunne påføre disse organismer på overfladen igen et stykke tid efter, at overfladen er blevet desinficeret. Desinficeringens begrænsede levetid betyder derfor, at der skal desinficeres med jævne mellemrum, hvis der skal opretholdes en tilstrækkelig infektionshygiejne.

Der findes imidlertid en desinficeringsløsning, der ikke kræver kontinuerlig desinficering i samme grad. Løsningen hedder Leitha CleanCoat™.

Leitha CleanCoat™ – effektiv og vedvarende beskyttelse mod virus

Leitha CleanCoat™ er en banebrydende og patenteret desinficeringsløsning fra Leitha Clean Technologies. Løsningen adskiller sig markant fra traditionelle desinficeringsløsninger, da den giver en vedvarende beskyttelse mod virus.

Rent praktisk fungerer Leitha CleanCoat™ ved, at produktet sprøjtes på overfladen. Den desinficerende effekt adskiller sig imidlertid fra andre desinficeringsmidler, da Leitha CleanCoat™ ved hjælp af nanoteknologi skaber en usynlig belægning på overfladen. I modsætning til alkohol er belægningen ikke i sig selv desinficerende, men den aktiveres ved hjælp af lys, både kunstigt og naturligt, der derved starter en proces i nanomaterialet, der giver belægningen den ønskede effekt.

Til forskel fra almindelige desinficeringsmidler skal Leitha CleanCoat™ heller ikke tørres af efterfølgende. I stedet bliver den desinficerende belægning siddende på overfladen uden, at den hverken kan ses eller mærkes. Det resulterer i en vedvarende desinficering og beskyttelse, der varer væsentligt længere sammenlignet med traditionel desinficering.

Fordele ved at anvende Leitha CleanCoat™ i kampen mod virus og andre mikroorganismer

Ved at anvende Leitha CleanCoat™ til beskyttelse mod virus opnår du en række klare fordele:

  • Effektiv og vedvarende desinficering og beskyttelse
  • Minimeret risiko for infektion og sygdomme
  • Tidsbesparende løsning, da det ikke er nødvendigt at desinficere nær så ofte
  • Færre skadelige kemikalier
  • Bedre indeklima med renere og friskere luft

Lær mere om Leitha CleanCoat™ på vores informationsside om vores innovative desinficeringsløsning.

Kontakt os

Er du interesseret i en mere effektiv og vedvarende virusbeskyttelse, der samtidig kræver færre ressourcer? Så tøv ikke med at kontakte os i dag for at høre mere om dine muligheder med Leitha CleanCoat™.

    Skriv til os

    Leitha Clean Technologies respekterer dit privatliv, og vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til at besvare din anmodning. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester og andet indhold, der kan have interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.