loader

Tests, godkendelser og registreringer

For at sikre høj kvalitet og pålidelighed.

Scroll to see more columns

ECHA authorization

I EU betragtes Leitha CleanCoat™ som et biocid*, der er reguleret af Det Europæiske Kemikalieagentur (“ECHA”) og den europæiske forordning kaldet “Biocidforordningen” (“BPR”), eller med dets formelle navn “Regulation (EU) 528/2012”**.

Leitha Clean Technologies A/S og Leitha CleanCoat™ overholder reglerne for biocider i medfør af Biocidforordningen ved at være opført på den såkaldte “artikel 95-liste” med aktivstoffet “Free radicals generated in-situ from ambient air or water”, som er det juridiske navn, for den lysaktiverede proces, beskrevet ovenfor, der kendetegner Leitha CleanCoat™.

Aktivstoffet som bliver generet af Leitha CleanCoat™ er registreret til brug indenfor 9 forskellige produkttyper (“PT’er”), disse består af:

TypeDescriptionCase typeAuthoritySubmission date
PT2Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT3Veterinary hygiene.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT4Food and feed area.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT5Drinking water.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT7Film preservatives.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT11Preservatives for liquid-cooling and processing systems.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT12Slimicides.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016
PT13Working or cutting fluid preservatives.AS-APPMSCA Netherlands30/08/2016

Hele artikel 95-listen kan hentes og læses på det officielle ECHA-websted her.

Visse nationale regler kan også gælde i EU for produkter og aktivstoffer under evaluering, omfattet af biocidforordningen, artikel 95-listen. I øjeblikket er Leitha CleanCoat™ godkendt til handel under de nationale regler for visse produkttyper i henhold reglerne i følgende EU- eller EØS -lande (eller er i gang med at opnå tilladelse):

  • Danmark
  • Finland (kommer snart)
  • Frankrig (kommer snart)
  • Tyskland
  • Norge (kommer snart)
  • Schweiz (kommer snart)

Andre regler gælder muligvis uden for EU og EØS.

*Et biocid er et kemisk produkt eller mikroorganisme som er lavet til at ødelægge, afskrække, uskadeliggøre eller kontrollerer effekten af visse skadelige organismer.

**Formålet med Biocidforordningen er ”[…] at forbedre den frie bevægelighed for biocidholdige produkter i Unionen og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed samt for miljøet. […]”, jf. Biocidforordningen, præambel, afsnit 3.

    Skriv til os

    Leitha Clean Technologies respekterer dit privatliv, og vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til at besvare din anmodning. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester og andet indhold, der kan have interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.