loader

Indeklimamåling | Leitha Clean Technologies

Hvorfor skal indeklima måles?

De fleste ved, at det er vigtigt at have et godt indeklima i hjemmet. Men hvad med arbejdspladsen? Vi tilbringer en stor del af vores tid på vores arbejdsplads, og hvis ikke indeklimaet er optimalt, kan det have konsekvenser for vores helbred. I værste fald kan vi udvikle sygdomme som følger heraf, og vigtigheden af et godt og sundt indeklima kan derfor ikke understreges nok.

Hvad er indeklima?

Første skridt mod et optimalt indeklima på arbejdspladsen er at forstå, hvad indeklima præcist dækker over. Når vi taler om indeklima, dækker det først og fremmest over luftkvaliteten; altså hvor ren og frisk luften i lokalerne er; samt skadelige mikroorganismer i luften kaldet flygtige organiske forbindelser (forkortet VOC for Volatile Organic Compounds) og andre luftforurenende stoffer.

Indeklimaet dækker dog ikke kun over luftkvaliteten, men også andre faktorer som fugtighed, temperatur, lys, lyd og statisk elektricitet. Kombinationen af alle disse faktorer er altså med til at danne indeklimaet.

Hvordan påvirkes indeklimaet?

Et godt eller dårligt indeklima opstår ved, at de ovenfornævnte faktorer påvirkes enten positivt eller negativt. Et eksempel kan være, at du lufter ud i det lokale, du arbejder i. Det skaber en øget luftcirkulering og påvirker dermed indeklimaet positivt. Et andet eksempel kan være, at du arbejder i et lokale, hvor der er en høj fugtighed og meget varmt, hvilket påvirker indeklimaet negativt.

Indeklimaet kan således påvirkes af os mennesker, men samtidig også påvirkes af udefrakommende faktorer. Uanset om et dårligere indeklima skyldes menneskeskabte eller udefrakommende faktorer, har vi heldigvis mulighed for at forbedre kvaliteten af indeklimaet. Og det er vigtigt – et dårligt indeklima på arbejdspladsen kan nemlig have uheldige konsekvenser for dig og dine kolleger.

Konsekvenser ved et dårligt indeklima

Hvis du arbejder i et lokale, hvor indeklimaet ikke er optimalt, vil du kunne opleve forskellige symptomer. Symptomerne afhænger af årsagerne til det dårlige indeklima og kan variere fra person til person, men de typiske symptomer omfatter:

 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Irriteret hud
 • Tørre øjne og slimhinder
 • Hoste og ondt i halsen
 • Generel utilpashed

Derudover er der en risiko for at udvikle forskellige sygdomme, hvis du arbejder i et dårligt indeklima gennem længere tid. En ringe luftkvalitet vil f.eks. kunne resultere i, at du over tid udvikler astma eller allergi.

Konsekvenserne har dermed først og fremmest betydning for dit helbred. De helbredsmæssige konsekvenser vil dog også smitte af på effektiviteten på arbejdspladsen – både i form af flere sygedage blandt medarbejderne, men også en generelt lavere effektivitet på arbejdspladsen som resultat af symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær osv. Arbejdstager og arbejdsgiver har derfor en fælles interesse i, at der opretholdes et sundt indeklima, så symptomer, sygdomme deraf følgende effektivitetsforringelser undgås.

Indeklimamåling

Vi har nu slået fast, at det er vigtigt med et godt indeklima på arbejdspladsen. Men hvordan kan du vide, om indeklimaet er godt eller ej?

I nogle tilfælde vil du og dine kolleger ikke være i tvivl om, at indeklimaet er dårligt. Det gælder, når der øjensynligt er faktorer, der kan forbedres – det kan f.eks. være, at temperaturen er for høj eller for lav i lokalet, eller at der ikke er tilstrækkeligt med lys. I sådanne tilfælde er det nemt at udpege problemet, og dermed rette op på det.

Der er dog andre indeklimafaktorer, som vi ikke nødvendigvis selv kan se eller mærke. Det gælder f.eks. luftkvaliteten – her kan det i flere tilfælde være svært at vurdere, om kvaliteten er tilstrækkelig eller ej.

Af samme grund er det en god idé at få foretaget en indeklimamåling. Denne måler ganske enkelt alle de faktorer, der kan have betydning for indeklimaet på din arbejdsplads; f.eks. temperatur og lys, men også luftkvalitet i form af fugtighed, CO2-niveau og radon.

Selve målingen foregår som oftest ved, at der sættes et eller flere måleinstrumenter op på arbejdspladsen, som så måler de forskellige faktorer med jævne mellemrum over en periode på ca. 14 dage. Herefter analyseres resultaterne, hvorefter en rapport over det nuværende indeklima udarbejdes. Rapporten giver arbejdspladsen værdifuld indsigt i hvordan det øjeblikkelige indeklima måler, og gør det muligt at se, hvor der er plads til forbedring.

Hvorfor er det vigtigt at foretage indeklimamåling?

Der er flere årsager til, at arbejdspladsen bør få foretaget en indeklima måling. Den primære årsag er selvfølgelig, at indeklimamålingen danner grundlag for at kunne foretage justeringer, der giver medarbejderne bedre arbejdsforhold, så de undgår symptomer og følgesygdomme. Det resulterer i øget effektivitet og sundere – og dermed gladere – medarbejdere.

En anden fordel ved at foretage en måling er, at målingen tydeligt viser, om der er behov for ændringer indenfor et eller flere områder. Uden en indeklimamåling kan du have en idé om, at indeklimaet måske – eller måske ikke – er, som det skal være. Med en indeklimarapport i hånden har du til gengæld vished om indeklimaets øjeblikkelige status, og kan nemt agere ud fra rapportens konklusion. En måling og vurdering af indeklimaet er således et nærmest uundværligt redskab, når du skal udpege mulige forbedringsområder.

Effektiv måling af indeklima som forebyggende foranstaltning

Når din arbejdsplads har foretaget den første måling, har du et godt overblik over, hvad der kan gøres for at forbedre indeklimaet her og nu. Indeklimamålinger kan dog også bruges som forebyggende foranstaltninger. Et indeklima er ikke statisk, men udvikler sig hele tiden i forskellige retninger i takt med, at de forskellige indeklimafaktorer påvirkes. Ved at foretage indeklimamålinger med jævne mellemrum, vil du kunne se, om indeklimaet bevæger sig i positiv eller negativ retning. Dermed kan du agere hurtigere, så det bliver muligt at rette op på en negativ udvikling, inden den får konsekvenser for dig og dine kolleger.

Jævnlige indeklimamålinger har desuden den fordel, at du kan se, om ændringer foretaget af arbejdspladsen påvirker indeklimaet positivt eller ej. Har din arbejdsplads f.eks. arbejdet på at forbedre luftkvaliteten, vil jævnlige indeklimamålinger vise, om luftkvaliteten rent faktisk er forbedret eller ej.

Sådan opnår du det optimale indeklima

Udover indeklimamålinger er der også en række præventive foranstaltninger, arbejdspladsen selv kan gøre brug af, så det optimale indeklima opnås. Det gælder bl.a.:

 • Jævnlig udluftning (gerne 3-4 gange af 5-10 min. varighed i løbet af en arbejdsdag)
 • Opretholdelse af ens temperatur på hele arbejdspladsen
 • Jævnlig rengøring
 • Korrekt indstilling af ventilationssystemer
 • Korrekt indstilling af lys og lysstyrke
 • Minimering af unødig støj

Du og dine kolleger kan således selv gøre en hel del til, at indeklimaet er godt.

Forbedr indeklimaet med Leitha CleanCoat™

Den måske allervigtigste faktor for et godt indeklima er luftkvaliteten. Luftkvaliteten påvirkes i høj grad af forskellige mikroorganismer, og selv ved jævnlig udluftning kan disse mikroorganismer stadig trives – både i luften, men også på overflader på arbejdspladsen.

For at komme disse mikroorganismer til livs, anbefaler vi, at du bruger Leitha CleanCoat. Leitha CleanCoat™ er en effektiv desinficeringsløsning, der er udviklet på baggrund af en banebrydende og patenteret teknologi.

Sådan virker Leitha CleanCoat™

Leitha CleanCoat™ fungerer ved, at du først rengør overfladerne, som du ønsker at desinficere. Herefter påføres Leitha CleanCoat™, som ved hjælp af nanoteknologi skaber et beskyttende lag på alle overflader. Laget aktiveres ved hjælp af lys, hvorefter mikroorganismerne dræbes, og samtidig beskytter laget mod nye mikroorganismer således, at disse ikke sætter sig på overfladen igen.

Nok så vigtigt fjerner Leitha CleanCoat™ samtidig luftforurenende stoffer, flygtige organiske forbindelser og dårlig lugt. Det resulterer i en renere og friskere luft, og dermed et optimalt indeklima.

Leitha CleanCoat™ fjerner og forebygger effektivt mod:

 • Bakterier
 • Svamp
 • Virus
 • Flygtige organiske forbindelser (VOC)
 • Andre luftforurenende stoffer

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvordan du kan forbedre dit indeklima? Eller vil du gerne vide mere om Leitha CleanCoat™, og hvordan teknologien kan hjælpe til et optimalt indeklima på din arbejdsplads? Lær mere her eller kontakt os i dag – vi glæder os til at høre fra dig!

  Skriv til os

  Leitha Clean Technologies respekterer dit privatliv, og vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til at besvare din anmodning. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester og andet indhold, der kan have interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.