loader

Letter of Access

Datadeling

Scroll to see more columns

Leitha Clean Technologies A/S er registreret på den såkaldte ”Artikel 95-liste” under den europæiske Biocidforordning (Forordning (EU) 528/2012) med aktivstoffet ”Free radicals generated in situ from ambient air or water”, der i øjeblikket er under aktivstofgodkendelse i EU.

Leitha Clean Technologies A/S har i øjeblikket aktivsubstansdossierer under vurdering indenfor 9 produkttyper, disse værende PT2, PT3, PT4, PT5, PT7, PT11, PT12, PT13, PT21. Læs nærmere om den europæiske godkendelsesordning her på hjemmesiden, under Godkendelser og Registreringer.

Få adgang til artikel 95-listen via det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside.

Som en del af Biocidforordningen kan Leitha Clean Technologies A/S dele den data, som er en del af de dossierer, der danner baggrund for den igangværende aktivsubstansvurdering. Datadeling kan ske ved et såkaldt ”Letter of Access”, hvorved Leitha Clean Technologies A/S kan give visse rettigheder til datadeling under Biocidforordningens bestemmelser imod en ”cost-recovery” betaling.

 

Hvis du er interesseret i at indgå en datadelingsaftale ved et Letter of Access, så tøv ikke med at kontakte os på:

Sales@LeithaTech.com

+45 31 11 65 45

    Skriv til os

    Leitha Clean Technologies respekterer dit privatliv, og vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til at besvare din anmodning. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester og andet indhold, der kan have interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.