loader

Luftforurening og VOC-erLuftorurening | Leitha Clean Technologies

Luftforurening kan være til store gene på arbejdspladsen, og kan samtidig have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis der ikke tages hånd om problemet. Det skyldes ikke mindst såkaldte VOC-er. VOC-er er med til at skabe luftforurening, men er også en vigtig del af naturen. Så hvad er VOC-er egentlig, og hvor forekommer de?

VOC-er en forkortelse af det engelske begreb ’volatile organic compounds’ – på dansk ’flygtige organiske forbindelser’. De findes i luften indendørs og stammer blandt andet fra byggematerialer og møbler, men kan også gemme sig i andre materialer. Hvis niveauet af VOC-er i luften indendørs er ’normal’, udgør de ikke en risiko for helbredet. Der er dog visse faktorer, der kan påvirke niveauet af VOC-er i indemiljøet, så de dermed kan komme til at udgøre en risiko for dit og dine kollegers helbred.

Hvor forekommer VOC-er?

Som tidligere nævnt afgiver blandt andet byggematerialer og møbler VOC-er. Overfladebehandlinger af gulve, vægge og lofter kan dog også afgive disse flygtige forbindelser. Dernæst findes de også i elektronik og tæpper. VOC-er kan desuden komme fra skimmelsvamp, eftersom skimmelsvamp faktisk kan danne disse flygtige stoffer.

En af egenskaberne ved VOC-er er, at de fordamper nemt, fordi de har et lavt kogepunkt. De blandes med den omgivende luft ved stuetemperatur og normaltryk. Indenfor EU gælder det derfor, at VOC-er kan defineres som en organisk forbindelse med et kogepunkt på 250 oC eller mindre, målt ved normaltryk. Det betyder derfor også, at når temperaturen og luftfugtigheden stiger, er afgivelsen af VOC-er højere. Niveauet falder naturligvis med tiden – men det betyder, at vi skal holde øje med, hvad vi foretager os på arbejdspladsen, så luftfugtigheden ikke når et uhensigtsmæssigt niveau, hvor en større mængde VOC-er så afgives.

Er VOC-er skadelige for dit helbred?

VOC-er associeres ofte med luftforurening. De flygtige stoffer er ikke skadelige for helbredet som sådan, hvis de findes i et normalt niveau indendørs, men bliver koncentrationen for høj, kan de have sundhedsmæssige konsekvenser. Og hvordan sørger man så for, at koncentrationen begrænses, når man ikke kan se dem med det blotte øje?

Fordi VOC-er særligt afgives efter overfladebehandlinger, er det fornuftigt at huske at lufte ud i længere tid, når man eksempelvis lige har malet eller foretaget andre former for overfladebehandling. Stoffet formaldehyd fordamper nemlig fra maling og er et VOC. Dette vil også fremgå af emballagen på de overfladebehandlingsprodukter, der anvendes.

Det er dog ikke kun i forbindelse med overfladebehandling, at man skal være opmærksom på udluftning, og generelt er det vigtigt at huske tilstrækkeligt med udluftning i løbet af en arbejdsdag. En tommelfingerregel siger, at du bør lufte ud på din arbejdsplads mindst 2-3 gange i løbet af dagen, og gerne 10 min. per gang, så lokalet bliver luftet ordentligt igennem.

Hvad mange ikke ved, er, at dette ikke kun er for at begrænse ophobning af støv og mikroorganismer – det hjælper altså også med at holde VOC-er, eller flygtige stoffer, på et normalt niveau, der ikke udgør en risiko for helbredet.

Er der andet, man kan gøre for at holde VOC-er på et normalt niveau?

Selv om udluftning er et godt middel imod ophobning af VOC-er, kan det være en god idé at tage sine forholdsregler. I løbet af en travl arbejdsdag er det langtfra sikkert, at dine kolleger og du får luftet tilstrækkeligt ud, og derfor kan du med fordel overveje at supplere udluftningen med en løsning, der effektivt går ind og påvirker ophobningen af VOC-er på arbejdspladsen.

Leitha CleanCoat™ er en banebrydende hygiejneløsning, der beskytter mod bakterier, virusser, svamp og VOC-er. Løsningen er en lysaktiveret nano-belægning, der påføres af uddannede fagfolk. Når Leitha CleanCoat™ udsættes for lys, genererer løsningen frie radikaler, der nedbryder mikroorganismer og VOC-er. Når de frie radikaler genereres, sker der en oxidation, som fremkalder nedbrydningen af de flygtige organiske forbindelser, og på den måde undgår du altså, at der sker en ophobning af VOC-er.

Leitha CleanCoat™ kan påføres næsten alle typer overflader og sørger for en vedvarende beskyttelse mod mikroorganismer og VOC-er, samt rensning af luften indendørs. Eftersom belægningen også har en desinficerende virkning, er det det ideelle supplement til rengøring og vedligeholdelse af et sundt indeklima på arbejdspladsen.

Flere fordele ved at anvende Leitha CleanCoat™ i kampen mod VOC-er

Når du bruger Leitha CleanCoat™, opnår du tilmed en række fordele, som rækker ud over begrænsningen af VOC-er i dit indeklima. Løsningen giver dig således:

  • Effektiv desinficering
  • Beskyttelse mod bakterier, virus og andre mikroorganismer
  • Optimale betingelser for at opretholde et bedre indeklima

Kontakt os

Er du stadig i tvivl om, hvad VOC-er, eller flygtige organiske forbindelser, er? Eller er du interesseret i at høre mere om hvordan du kan sikre et sundt indeklima på din arbejdsplads? Vi sidder altid klar til at være behjælpelige med vores ekspertise inden for området. Klik her og lær mere, eller kontakt os i dag og få hjælp med en måling og forbedring af indeklima og luftkvalitet på din arbejdsplads.

Anvend biocider forsvarligt. Læs altid mærkat og produktinformation før brug.

    Skriv til os

    Leitha Clean Technologies respekterer dit privatliv, og vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til at besvare din anmodning. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester og andet indhold, der kan have interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.