loader

Måling af indeklima | Leitha Clean TechnologiesMåling af indeklima

Vi bruger en stor del af vores tid på vores arbejdsplads. Derfor er det også vigtigt, at vi har de optimale betingelser på arbejdspladsen, og det gælder ikke mindst ift. indeklima og luftkvalitet. Er indeklimaet ikke optimalt, kan det nemlig have store konsekvenser for både medarbejdere og produktivitet.

Men hvordan får du et optimalt indeklima på din arbejdsplads? Og hvordan kan du overhovedet vide, om det nuværende indeklima er optimalt eller ej? Første skridt er at få foretaget en måling af indeklima og luftkvalitet.

Hvorfor er det vigtigt at måle indeklimaet og luftkvaliteten på arbejdspladsen?

Der kan være stor forskel på indeklima og luftkvalitet fra arbejdsplads til arbejdsplads. Og selv om du måske af og til kan fornemme, at luften kan føles enten frisk eller ”tung” på arbejdspladsen, så er udfordringen, at du reelt set ikke kan se, om luftkvaliteten er optimal eller ej. For at finde ud af det, er du således nødt til at måle den.

Måler du ikke indeklima og luftkvalitet, kan du risikere, at du og dine kolleger arbejder i et dårligt indeklima. Et dårligt indeklima kan bl.a. forårsage træthed, hovedpine og forringet koncentrationsevne, hvilket både går ud over medarbejderne og effektiviteten på arbejdspladsen, og i værste fald kan et dårligt indeklima resultere i sygedage hos medarbejderne. Det er derfor både i arbejdspladsens og den enkelte medarbejders interesse, at indeklima og luftkvalitet måles, så et optimalt indeklima kan opretholdes.

VOC’er – flygtige organiske forbindelser

Når der foretages en måling af indeklimaet, måles koncentrationen af flygtige, organiske forbindelser – såkaldte VOC’er (Volatile Organic Compounds) – blandt andet. Og netop VOC’er er særligt interessante ift. indeklima. VOC’er er organiske forbindelser, der nemt fordamper i et indeklima, og derfor findes i luften. Forbindelserne kan f.eks. findes i byggematerialer og maling, men også i nye møbler, og derfra fordampe ud i luften på arbejdspladsen.

Et højt indhold af VOC’er i luften er ikke nødvendigvis skadeligt, men opstår der en tilstrækkelig mængde forbindelser, vil disse kunne føre til forskellige gener og i værste fald sygdomme. Udfordringen er imidlertid, at symptomer kan være længe undervejs, og det samme gælder de helbredsmæssige konsekvenser, der kan opstå. Af samme grund kan der sagtens være en større mængde VOC’er i luften uden, at det umiddelbart bemærkes. Netop dette er en af grundene til, at det er vigtigt forebyggende at minimere mængden af VOC’er i luften, så der kan opretholdes en sund og ren luft indendørs.

Få professionel hjælp til målingen af LeapCraft

Da et dårligt indeklima kan have negative konsekvenser for både arbejdsplads og medarbejdere, er det vigtigt at tage indeklimaet alvorligt. Derfor anbefales det også, at din arbejdsplads får professionel hjælp til måling af indeklima. En professionel indeklimamåling foretaget af Leitha Clean Technologies’ partner LeapCraft vil ikke blot måle indholdet af VOC’er, men også kuldioxid, støv, fugt, damp, gasser og andre parametre, der har betydning for luftkvaliteten. Med en professionel måling af indeklima får du således et godt overblik over arbejdspladsens luftkvalitet.

Fordele ved måling af indeklima

Lader du Leitha Clean Technologies’ partner LeapCraft foretage en professionel måling af dit indeklima, kan du se frem til følgende fordele:

 • Du får overblik over arbejdspladsens nuværende luftkvalitet
 • Du lader professionelle tage hånd om arbejdspladsens indeklima
 • Du minimerer risikoen for indeklimarelaterede sygdomme
 • Du tager første skridt imod et renere og sundere indeklima

Hvad skal der ske efter målingen?

Indeklimamålingen bruges til at kortlægge det aktuelle indeklima, men målingen har i sig selv ikke nogen effekt på indeklimaet. Viser indeklimamålingen, at der er plads til forbedring af det nuværende indeklima, er det derfor vigtigt, at der reageres på målingens resultater.

Det kan du gøre ved at anvende Leitha CleanCoat. Leitha CleanCoat™ er en banebrydende, patenteret desinficeringsløsning, der bruges til at desinficere overflader på arbejdspladser, så disse holdes fri for skadelige virus, bakterier og andre mikroorganismer. Udover at desinficere overfladerne er Leitha CleanCoat™ samtidig med til at rense luften, så du opnår en højere luftkvalitet og et bedre indeklima på arbejdspladsen.

Leitha CleanCoat™ består af et desinficeringsmiddel, der sprayes på arbejdspladsens overflader. Herefter danner desinficeringsmidlet en belægning, som aktiveres ved hjælp af kunstigt og naturligt lys. Når belægningen aktiveres, desinficerer den ikke blot overfladerne; den rengør samtidig luften ved at nedbryde luftforurenende stoffer som f.eks. VOC’er, og fjerner grimme lugte, så luften føles ren og frisk.

En af de største fordele ved at bruge Leitha CleanCoat™ til at rense luften på arbejdspladsen med er, at den belægning, som Leitha CleanCoat™ danner, ikke nedbrydes af lyset. Luften bliver dermed kontinuerligt renset, så den optimale luftkvalitet opretholdes. Ved at anvende Leitha CleanCoat™ blot én gang årligt vil du dermed opnå kontinuerlig, vedvarende rensning af luften.

Hvad kan du selv gøre?

Udover at gøre brug af Leitha CleanCoat™ til at øge luftkvaliteten, er der også mulighed for selv at påvirke arbejdspladsens indeklima positivt. Du kan f.eks. sørge for at:

 • Lufte ud tre gange dagligt af ca. 10 minutters varighed
 • Holde temperaturen på 20-23 grader i alle arbejdspladsens rum
 • Minimere fugt og damp på arbejdspladsen, f.eks. fra kantiner
 • Rengøring regelmæssigt

Kontakt os

Er du nysgerrig efter at vide, om indeklimaet og luftkvaliteten på din arbejdsplads er tilstrækkelig? Eller vil du gerne lære mere om, hvordan Leitha CleanCoat™ kan hjælpe din arbejdsplads til et bedre og sundere arbejdsmiljø? Så kontakt os allerede i dag – vi er klar til at hjælpe dig med måling og forbedring af indeklima og luftkvalitet på din arbejdsplads!

Anvend biocider forsvarligt. Læs altid mærkat og produktinformation før brug.

  Skriv til os

  Leitha Clean Technologies respekterer dit privatliv, og vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til at besvare din anmodning. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester og andet indhold, der kan have interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.